Vetullat luajn një rol kyç në njohjen e fytyrës

Publikuar më

Studiuesit thonë se vetullat luajn një rol shumë të rëndësishëm në procesin e identifikimit të një përsoni.

Pra, kur ta takoni një përson vetullat i ndihmojnë trurit tuaj që ta shfrytëzoj si karakteristikë kyçe gjatë procesit për ta identifikuar përsonin para jush.

Në mungesë të vetullave njohja e fytyres bëhët problematike.

Anash i keni tri figura shumë të njohura, por kur ti eliminojmë vetullat e tyre, truri i juaj ka problem të madh në identifikimin e shpejtë të përsonit. Kurse po të eliminohen sytë ose goja, nuk shkakton telashe në procesin e identifikimit, thonë studiuesit.

Studimet tregojnë se arsyeja qëndron në faktin se vetullat janë vija të thjeshta, të ndezura edhe si rezultat ofrojnë përformancë të shpejtë logjike gjatë identifikimit.

Rastësishtë nësë nuk keni arritur t'i identifikoni fytyrat e këngëtarëve të njohur në foto ato janë, respektivisht: Justin Bieber, Shkurte Fejza, dhe Mahmut Ferati.

Komentet