Komunave u kërkohet barazi gjinore, Qeveria vetëvetiu më së keqi

Publikuar më

Në një shkresë nga zyra e kryeministrit Haradianj e adresuar tek të gjitha komunat, kërkohet zbatim i ligjit për barazi gjinore.

Mirëpo, lidhur me zbatim të ligjit për barazi gjinore vetë zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj është edhe më keq se komunat.

Diskriminimi i gjinisë femrore në Kosovë po vazhdon jo vetëm në vendimmarrje, por ato ballafaqohen me padrejtësi edhe në organet përgjegjëse për të mbajtur drejtësi, dhe kjo ka të bëjë me gjykatat ku kontestet pronësore të ngritura nga gratë ju mohohet e drejta në pronësi me zvarritje të lëndëve gjyqësore.

Komentet