Australia vendi i pare me ambalazh universal per cigare

Publikuar më

Nje vendim i OBT lidhur me ambalazhimin e pakove te cigareve pa shenja tregtare ka perforcuar qendrimin e ketij vendi ndaj prodhuesve te cigareve.

Australia qe nga viti 2011, duke u perfshi edhe Kanadaja, kane vendosur qe pakot e cigareve te mos kene shenja tregtare, por vetem shenja te rrezikut per shendetin qe shkakton duhanpirja.

Kosova, perkunder faktit se ka nje popullate qe perdor duhanin me nje perqindje te madhe, nuk ka vendosur ndonje legjislacion qe kerkon heqjen e shenjave tregtare te ambalazhimit.

Ligji aktual ne Kosove kerkon vetem ndalimin e reklamimeve publike, mbulimin e reklamimit neper rafte, dhe kufizon moshen e bleresit. Kjo e fundit nuk ka ndonje kontroll te rrept pasi qe ne shume dyqane edhe te miturit mund te blejne cigare.

Komentet