Kina me një vëzhgim më të sofistikuar në botë

Publikuar më

Autoriteteve Kineze nuk ju duhet orë apo ditë për të gjetur një përson në rrugë, por vetëm pak minuta.

Në një program nga BBC ky sistem testohet. Gazetari futet në dhomën e kontrollës së vëzhgimit, dhe fotografia e tijë futet në sistem për vëzhgim. Gazetari vazhdon rrugen nëpër qytet, por pas 7 minutave sistemi alarmon vendndodhjen e tijë, dhe Policia Kineze arrin ta kap gzetarin në një stacion treni.

Ky sistem poashtu ka të gjitha të dhënat e qytetarëve në databazen qendrore, dhe autoritet e arsyetojnë përdorimin e tyre për nevoja sigurie por jo për nevoja vëzhgimi.

Kritikët nuk mendojnë ashtu. Ata thonë se ky sistem mund të keqpërdorët edhe të shfrytëzohet për t'i shtypur grupet e caktuara në emër të sigurisë publike. Por, sistemi mund të kap edhe persona të pafajshëm gabimisht sepse i ka edhe ngecjet e veta teknike.


Komentet