Emisioni Fontanë Dëshirash

Për dëshirat muzikore programi Fontanë Dëshirash (16:00-17:30) ju mund të na kontaktoni përmes formularit të poshtëm ose në numrat e telefonit tonë 038-600-921.
Dedikojani një pikë muzikore të dashurve tuaj!